Diensten

Teamondersteuning

In de huidige arbeidsmarkt is het een opgave om een goed draaiend team te formeren. Gezien onze brede ervaring met vastgelopen en nieuw op te zetten teams weten onze zorgprofessionals dit als geen ander.

Onze zorgprofessionals zijn erg betrokken als het gaat om het creëren van een fijne werksfeer voor vaste medewerkers. Wij vullen aan maar durven ook los te laten waar nodig. Wij staan altijd klaar voor coaching on the job of het begeleiden van stagaires, BBL’ers of zij-instromers.

Vanuit onze visie hebben wij als doel om het team zo snel mogelijk weer zelfstandig te laten functioneren. Wij beseffen ons als geen ander dat het voor een organisatie een investering is om ons in te zetten en zijn dan ook van mening dat we dit tot een minimum moeten beperken. Zo houden we het voor onze opdrachtgevers betaalbaar en onze zorgprofessionals afwisselend en divers.

Crisissituatie

Een crisissituatie: iedere zorgprofessional heeft er mee te maken. Het is essentieel dan adequaat op te treden en de situatie niet te laten escaleren. Juist in die specifieke, lastige situaties mag u rekenen op de expertise van de mensen van Hart Netwerk. Als geen ander weten we hoe we in moeten spelen op dergelijke momenten, maar vooral hoe we ze kunnen voorkomen.

Deze expertise maakt onze mensen extra snel inzetbaar, juist in een omgeving waar crisissituaties op de loer liggen. Zij onderkennen signalen en werken adequaat en op de juiste manier samen met andere hulpverleners. Samen  streven wij ernaar om een situatie om te buigen en zorgen daarbij goed voor alle betrokkenen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt schalen wij op in nauw contact met de betrokken manager en gedragsdeskundige.

Agressietraining

Een agressietraining op maat is van groot belang om situaties te de-escaleren, maar ook – om samen met collega’s – elkaars reacties nog beter te begrijpen. Weerbaarheid betekent immers dat je kunt opkomen voor jezelf, zonder je eigen grenzen – of die van een ander – te overschrijden. Zeker als professional dien je passend om te gaan met agressief gedrag. Daarom ontwikkelden wij – vanuit onze eigen ervaringen – een methode die uitgaat van het beste, maar rekening houdt met het zwaarste scenario. Dat betekent dat een humane oplossing voor de client gezocht wordt, zonder de veiligheid van de medewerker uit het oog te verliezen. Immers, een zorgprofessional kan alleen goede zorg bieden als de omgeving veilig is. Vertrouwen op je eigen vaardigheden helpt om rustig te blijven. En daarmee kun je tijdens incidenten en calamiteiten adequaat handelen.

"U mag vertrouwen op de mensen van HartNetwerk"

Agressie en de context

Om de situatie positief te beïnvloeden leren we onze cursisten naar de context te kijken. Er is immers geen standaard basistraining die voor iedereen toepasbaar is. Professioneel handelen betekent ook inschattingsvermogen en het beschikken over verschillende vaardigheden. Die vaardigheden kun je trainen. Wij onderzoeken op welke punten we hierin de medewerkers kunnen ondersteunen en bieden maatwerk agressietrainingen.

De doelen van een agressietraining

Vooraf gaan we uitgebreid met u in gesprek over de doelen voor uw organisatie. Wat wilt u bereiken met een agressietraining? En welke medewerkers gaan daaraan deelnemen? Wat is het doel? Kunt u ons iets vertellen over uw ervaringen met agressie in de zorg en wellicht voorzien van enkele praktijkvoorbeelden? Uiteraard kijken we ook praktisch met u mee over de locatie en de duur van de cursus. De meeste trainingen organiseren we in-company, maar uiteraard kunnen we ook een geschikte locatie voor u zoeken.

Programma agressietraining

Met de door u geformuleerde doelen stellen we een praktisch programma samen. De trainingen van Hart Netwerk bestaan uit verschillende modules. Een paar mogelijkheden:

 • Preventie
 • Communicatie met collega’s
 • Communicatie met zorgvragers
 • Houding en bejegening
 • Persoonlijke grens en persoonlijke ruimte
 • Nazorg
 • De-escaleren
 • Humane zelfbeschermingstechnieken
 • Humane transporttechnieken
 • Humane controletechnieken
 • Wet en regelgeving
 • Agressie specifieke doelgroepen

We starten de training door met alle deelnemers leerdoelen af te spreken. Die evalueren we uiteraard na afloop. We bespreken vervolgens hoe we de resultaten daadwerkelijk in uw organisatie in de praktijk gaan brengen. En hoe we deze kunnen borgen voor de toekomst. Dit kan o.a. met bijvoorbeeld een follow-up-training na zes of twaalf maanden.

Uiteraard hebben al onze eigen zorgprofessionals een agressietraining gevolgd. Benieuwd naar onze tips voor uw organisatie?

"U kunt rekenen op onze ervaring en de inzet van de juiste personen"

Maak een afspraak

Bent u geïnteresseerd of heeft u behoefte aan meer informatie? Vul dan het onderstaande formulier in om contact met ons op te nemen.