Recensies

Triade Vitree

“Jaren geleden heb ik zelf diensten samen gewerkt met Joris, Frank en een aantal collega’s van Hart Netwerk. Een periode waar ik veel van de mannen heb mogen leren. Jaren later kruizen onze paden weer. Wij hadden een complexe casus en liepen volledig vast in de begeleiding met een client. Ik kon toen maar 1 ding bedenken: Hart Netwerk. Contact gelegd met Frank en al snel konden we verdere afspraken maken. Korte lijnen en medewerkers met een rugzak aan ervaring. Ze hebben het team volledig ondersteund en begeleid.

Begin dit jaar opende Triade Vitree een nieuwe locatie, de Sieradenweg. Hart Netwerk was al betrokken bij een aantal cliënten die gingen verhuizen naar de Sieradenweg. Hart Netwerk verhuisde mee. Voor ons collega’s, maar vooral voor de cliënten heel fijn. Een spannende tijd, maar dan wel met bekende, vertrouwde gezichten. Samen gaan we de nieuwe uitdaging aan. En door deze inzet is de verhuizing ontzettend rustig en goed verlopen.

Ik ervaar de collega’s van Hart Netwerk als ervaren, flexibel, betrouwbaar en vooral professioneel.  Collega’s waar je op kunt bouwen en vertrouwen. Fijne sparringpartners. In deze tijd, met krapte op de arbeidsmarkt is het een verademing om met deze collega’s te werken.”

Nanda van den Berg 
Meewerkend Team Coördinator en personeelsplanning Sieradenweg

Triade Vitree

 

Manager Zorg Algemeen en Facilitair

Samenwerken met Hart Netwerk staat garant voor kwaliteit. Vanuit een open communicatie is al snel te merken dat de mensen van Hart Netwerk weten waar ze over praten. Dit wordt op een professionele wijze ingezet in vakkundige ondersteuning op de werkvloer. Kwaliteit van zorg voor onze doelgroep staat hierin bovenaan. 
De mensen van Hart Netwerk staan altijd klaar en denken op een constructieve wijze mee over de zorg. Een grote overeenkomst tussen alle professionals van Hart Netwerk, is de bevlogenheid waarmee ze zich inzetten voor de cliënten. 
De visie om het team te ondersteunen en ze daarmee in hun kracht te zetten en bij te dragen aan de ontwikkeling, komt overeen met de visie van Joyce-House. Hierin kijken we met elkaar naar mogelijkheden en kwaliteiten van het individu. Ik kan Hart Netwerk dan ook bij iedereen van harte aanbevelen, omdat echt die stap extra weten te maken in de samenwerking voor de zorg die er zo toe doet. 

Met vriendelijke groet,

Bart Naaijer

Manager Zorg Algemeen en Facilitair 

Joyce House

HART stikke goed….

“Een aantal maanden geleden is er op een van onze woongroepen een situatie ontstaan waarbij we met een van onze bewoners op het randje van een crisis opname waren beland. Een crisistoestand mede veroorzaakt door een niet passende plaatsing en niet passende context voor de bewoner in kwestie, en hierdoor een team wat het bijna niet meer volhield. Een crisis opname is in een instelling voor een periode van maximaal 6 weken waarna de bewoner  weer terugkeert naar zijn of haar oorspronkelijke woonsituatie. Helaas levert zo’n crisisopname in veel gevallen meer beschadiging van de persoon op dan dat er werkelijk verbetering in de situatie is opgetreden. Eigenlijk is het enige duidelijke effect dat het oorspronkelijke team even een adempauze heeft.
Op het hoogtepunt van de stressvolle periode kwamen we in contact met Hart-Netwerk. Deze organisatie levert hulp op maat.  In eerste instantie komt er een medewerker op de groep om een observatie te doen. Die schrijft aan de hand daarvan een plan van aanpak. Dit kan zijn dat de zorg voor een cliënt eerst volledig wordt overgenomen door medewerkers van Hart-Netwerk met medewerkers uit eigen team “in de schaduw” meewerkend, of juist de medewerker van  Hart-Netwerk die in de schaduw van het eigen teamlid coacht in de wijze van aanpakken.
Bij ons heeft deze aanpak al een paar keer een crisisopname voorkomen. De insteek was dan ook dat de crisis werd bezworen en de bewoner in kwestie vanuit een stabiele situatie kon worden aangemeld en begeleid naar een meer geschikte woonplek. Verder zorgde het ervoor dat het eigen team zich weer sterk voelde en door coaching “on the job” ook inzichten gaf en tools om verder te kunnen. Al met al een gouden greep die een soort “olievlek” effect bleek te hebben en ook afspiegelde op de bewoners die indirect bij de crisis waren betrokken. Onze grote dank aan de medewerkers van Hart-Netwerk en hun aanpak!”

 

Baukje Schuurmans
Leidinggevende IBG groepen Maeykehiem.

Esther de Winter

“Beste collega’s van Hart- Netwerk,

Ik wil jullie erg bedanken voor de professionele ondersteuning die jullie hebben geboden het afgelopen jaar op kind locatie de Korte Rille in
Kampen. We hebben jullie als zeer professioneel, flexibel en kundig ervaren. Bovenal was het prettig werken. Door jullie duidelijke visie op zorg is het mogelijk geweest steeds herkenbare gezichten en een warme maar consequente begeleidingstijl te bieden. Wij wensen jullie alle goeds voor de toekomst en hopen samen te blijven werken in tijden van nood.”

Met vriendelijke groet,

Ester de Winter

Petra van Proosdij

“Het team van de Korte Rille: Philadelphia zorg-cluster intensief, heeft gedurende een jaar intensief samengewerkt met hart-netwerk.

We hebben gewerkt met een groep professionals die zeer gedreven, met liefde voor het vak en veel kennis ondersteuning hebben geboden bij twee moeilijke casussen op de locatie. Naast het dagelijks werken met de kinderen hebben zij bijgedragen aan het zoeken naar een passende bejegening van het kind, de ondersteuningsvraag van het kind en het opzetten van de dagprogramma’s. De kracht van deze professionals zit hem in de samenwerking met het team. Zij streven er naar het team te ondersteunen en te helpen bij het ontwikkelen van hun competenties zodat zij zelf de zorg voor de kinderen weer volledig op zich kunnen nemen.”

 

Met vriendelijke groet,

Petra van Proosdij Locatiemanager

Jessica Cosis

“Op vrijdag werden wij als locatie gebeld dat er een crisis binnen zou komen. Zaterdag is deze jongen bij ons komen wonen.

Wat wij niet wisten is dat deze jongen 1 op 1 begeleiding nodig is. Echter hadden we deze bezetting niet. We stonden met personeel dat alleen berekend was op de bestaande groepen. We konden dan ook geen personeel krijgen vanuit onze locatie of vanuit andere locaties.

De nood was hoog.. Zaterdag avond, rond een uur of 7 hebben we contact opgenomen met Frank Mintjes. Hij heeft ons echt fantastisch geholpen. We waren diensten nodig in ieder geval voor de Zondag, dit is natuurlijk niet makkelijk om op de Zaterdag avond nog te regelen. Maar…. het is Frank gelukt, en wat voor personeel! Marieke kwam ons ondersteunen en pikte de 1 op 1 begeleiding goed op. Zelfs de dagen erna hebben we vaker via de jongens van Hart – Netwerk personeel ingeschakeld. Allemaal even goed. Heel netjes ook is dat Frank na de eerste dag nog contact zocht om te vragen hoe het verlopen is.

Het is fijn om met deze jongens samen te werken en ook zeker met de mensen die zij naar onze locatie gezonden hebben. In 1 woord.. Fantastisch!”

 

Met vriendelijke groet, 
Jessica cosis

Inge Kwant

“Hierbij wil ik graag een stukje schrijven over de fijne samenwerking met Hart Netwerk voor de begeleiding van onze zoon.

2 jaar geleden leerden we Hart Netwerk voor het eerst kennen. Onze zoon was toen 14 jaar oud en kon door omstandigheden niet meer thuis wonen. Na lang zoeken dachten we de perfecte plek voor hem gevonden te hebben. Helaas bleek niets minder waar. De instelling waar hij kwam te wonen had zich verkeken op de complexe zorgvraag van onze zoon. De begeleiding die er was sloot helaas niet aan bij de hulp die hij nodig was.

Hartnetwerk werd voor een aantal uren per week ingezet om te ondersteunen bij de begeleiding. Helaas bleken een aantal uren per week niet genoeg en de begeleiders van Hart Netwerk waren met handen en voeten gebonden aan de regels van de instelling. Het ging bergafwaarts met onze zoon. Zijn autisme en psychiatrisch ziektebeeld bleken te complex voor de vaste medewerkers van de instelling. Tijdens een rust periode thuis bedacht Hart Netwerk een plan. Bij terugkeer naar de instelling werd de begeleiding van onze zoon volledig over genomen door de begeleiders van Hart.

De afgelopen 5 maanden heeft onze zoon zeer intensieve zorg van de begeleiders van Hart Netwerk gekregen. En ja wat ben ik blij. Eindelijk mensen die begrijpen wat ons kind nodig is. Hij kwam in een warm bad. De begeleiders zijn stuk voor stuk zeer deskundig. Ze weten allemaal op hun eigen manier heel goed aan te sluiten aan de behoeftes van ons kind. De samenwerking met de instelling en andere hulpverleners is zeer goed. Eindelijk een groep begeleiders die allemaal in staat zijn mee te denken, te ondersteunen en aan te sluiten bij de complexe zorgvraag van ons kind.

Door de begeleiders van Hart Netwerk zit hij na lange tijd weer goed in zijn vel en begint hij zich op zijn manier weer te ontwikkelen.
Onze dank is enorm groot. Wij zijn verschrikkelijk blij dat Hart Netwerk op ons pad gekomen is.
De begeleiding en ondersteuning van Hart was zeer waardevol. We zien nu de toekomst van onze zoon mede door deze fijne begeleiding weer zonnig tegemoet.”

 

Met vriendelijke groet,

Inge Kwant

Kees Rommens

“Frank kwam in …… als jonge, nog onervaren medewerker op Overkempe (nu behorende tot De Seizoenen) werken in een groep met met mannen met zeer moeilijk, vaak autistisch gedrag; dit in een fase dat hij zijn studie nog moest afronden.

Ondanks dit gegeven was het van het eerste moment duidelijk dat Frank aanleg voor dit werk had. Waar veel collega’s er lange tijd voor nodig hebben om zich het vak eigen te maken, was het alsof Frank al jaren met dit type werk en met deze bewoners vertrouwd was. Zijn omgang met bewoners met moeilijk verstaanbaar gedrag kenmerkte zich door de ontspannen en relaxte wijze waarop hij bewoners benaderde, waardoor er ook bij de bewoners vaak ontspanning optrad en hij veel gedaan kreeg van bewoners.

Ondanks zijn jeugdige leeftijd was hij in staat met ouders van bewoners waarvan hij persoonlijk begeleider was (ook van onze zoon) een prima verstandhouding op te bouwen, en hen zo vaak als nodig was, tot tevredenheid te informeren over hun zoon. Binnen het team was hij een gewaardeerd collega.”

 

Met vriendelijke groet,

Kees Rommens, vader van Niels Rommens

Jan van der Scheer

“Ik heb Frank leren kennen in de hoedanigheid van Persoonlijk Begeleider van onze zoon en Team Coördinator van het team van de woning waar onze zoon verblijft. De gedrevenheid, betrokkenheid en openheid gaven ons (als ouders) het gevoel serieus te worden genomen en hebben door hem, het deels verloren vertrouwen in de zorg, voor een belangrijk deel terug gekregen. Met Frank kan je er van uit gaan dat de afspraken die je maakt worden nagekomen en is het goed om hem in je Team te mogen hebben, m.a.w. op Frank kun je bouwen.”

 

Jan van der Scheer, vader Coen van der Scheer

Ouders Marjolein

“Aangezien de zorginstelling waar onze dochter verbleef verantwoordelijk was voor het ontstaan van een crisissituatie waren wij genoodzaakt om haar voor haar eigen veiligheid weer in huis te nemen. Met haar disharmonisch profiel, epilepsie, VG7 indicatie en een fysieke leeftijd van ca 40 jaar oud is dat een behoorlijke opgave.

In eerste instantie hadden wij goede hoop dat er weer snel een nieuwe woonplek zou zijn, maar dat viel tegen. Na een aantal maanden de intensieve zorg zelf opgevangen te hebben zaten wij er behoorlijk doorheen. Dit was het moment dat wij in contact kwamen met Hart Netwerk.

Wij hebben hen gevraagd of zij zorgprofessionals konden aanbieden die in een thuissituatie in staat waren om zorg uit handen te nemen. In korte tijd tijd zijn zij in staat gebleken een klein, stabiel team samen te stellen die ondertussen bijna dagelijks aanwezig is. Ondanks dat dit duidelijk een tijdelijke situatie is wordt de zorg door professionele mensen geleverd, wordt er gedegen overgedragen en is men in staat gebleken om ook in een privéomgeving kwaliteit te leveren. Wij zijn Hart Netwerk daarom dankbaar, zonder hun inzet hadden wij niet geweten hoe wij het hadden moeten volhouden.”

Met vriendelijke groet,

Ouders Marjolein

Sabrina Klappe

“Al een aantal jaren is er een goede samenwerking met Hart Netwerk en de locaties waar ik bij betrokken ben als leidinggevende binnen Vanboeijen.

De mensen die vanuit Hart Netwerk worden ingezet hebben de kennis en kunde in huis om de cliënten op een positieve manier de dag door te begeleiden. Er is een goede afstemming met de begeleiders van de locaties en de mensen van Hart Netwerk wat maakt dat er een goede samenwerking is.

Het mooiste is natuurlijk als je voor de cliënten altijd vaste begeleiders op de groep hebt staan maar als dat niet lukt zijn wij blij met de inzet van de mensen van Hartnetwerk!”

Met vriendelijke groet,

Sabrina Klappe


Jos Van Garderen Interim Zorg Manager

“In Hart Netwerk heb ik eindelijk professionals gevonden die op een bijzonder pragmatische wijze de warme zorg en het heldere leidinggeven, in primaire complexe situaties, weten te verbinden. Een No-Nonsense instelling van alle professionals die van aanpakken weten en een 24/7-mentaliteiten bezitten. Daarnaast weet Hart Netwerk bijzonder dichtbij de cliënt en medewerker de drempel zo laag mogelijk te leggen als maar mogelijk is. Bruikbare handvatten worden aangereikt aan vaste medewerkers. Communicatief vaardige ZZP’ers met een passie en drive voor complexe zorg. Zelf als interim zorgmanager een warme aanbeveling voor Hart Netwerk en alle aangesloten ZZP’ers. Ik neem ze zo mee.”

Met vriendelijke groet,

Jos Van Garderen Interim Zorg Manager

Contact

Het zal u duidelijk zijn, Hart Netwerk is zeker geen traditioneel ‘uitzendbureau’ voor de zorg maar uitgebreid een netwerk met expertise. Onze zorgprofessionals maken deel uit van een vaste groep mensen waar wij – vaak al gedurende vele jaren – mee samenwerken. We kennen hen door en door en weten exact in welke situatie, in welke organisatie zij het best ingezet kunnen worden. Ze zijn allen zelfstandig. Hart Netwerk is er omdat je samen nu eenmaal meer bereikt. Indien gewenst, nemen we administratieve lasten over. Zo kan de zorgprofessional doen waar hij/zij goed in is, namelijk ‘zorgen’.

Meer weten over hoe HartNetwerk het verschil maakt met een uitzendbureau? Neem dan contact met ons op. Wij zorgen voor de koffie!

Maak een afspraak